Poremećaji u ishrani

Pojedinačna ulja 

Grapefruit – pomaže zdrav odnos tela i emocija ( obuzdava želju za hranom podstaknutu emocijama ) 

Patchouli – podržava vraćanje dobrog odnosa prema svom telu ( prihvatanje svog tela ) 

Bergamot – balansira hormone i promoviše osećaj vrednosti 

Cinnamon – balansira nivo glukoze, promoviše osećaj sigurnosti 

Blendovi 

Metabolic blend – balansira metabolizam i insulin 

Grounding blend – balansira emocije i promoviše osećaj spokojnosti 

Cleansing blend – pomaže izbacivanju toksičnih emocija 

Suplementi 

Cellular vitality complex, defensive probiotic, digestive blend softgels, essential oil omega complex, food enzymes, fruit & vegetable supplement powder, phytoestrogen multiplex, whole food nutritient supplement 

Bol u abdomenu – ginger, lavender 

Istorija zloupotrebe lečenja – frankincense, melissa, roman chamomile 

Ljutnja – basil, bergamot, cedarwood, frankincense, helichrysum, roman chamomile, rose, focus blend, grounding blend, restful blend 

Anoreksija – bergamot, black pepper, cardamom, cinnamon, coriander, frankincense, ginger, grapefruit, melissa, patchouli, roman chamomile, rose, vetiver, invigorating blend, joyful blend, metabolic blend, reassuring blend, restful blend 

Apatija / nedostatak emocija –  lime, ylang ylang 

Manjak apetita / odbijanje hrane – fennel, cardamom, grapefruit, metabolic blend 

Povećan apetit / nemogućnost kontrole apetita – ginger, peppermint, metabolic blend 

Prejedanje – basil, cedarwood, cinnamon, ginger, grapefruit, peppermint, thyme, joyful blend, metabolic blend 

Bulimija – arbovitae, bergamot, cinnamon, ginger, grapefruit, melissa, patchouli, digestion blend, grounding blend, inspiring blend, metabolic blend, renewing blend 

Čest osećaj hladnoće – cassia, cinnamon, ginger, oregano, patchouli 

Constipation – cardamom, cilantro, fennel, ginger, lavender, lemongrass, marjoram, detoxification blend, digestion blend 

Dehidratacija – cypress, juniper berry 

Poricanje gladi – cardamom, fennel, metabolic blend 

Depresija – bergamot, grapefruit, wild orange, ylang ylang, joyful blend, uplifting blend 

Digestivni problemi – cardamom, fennel, ginger, peppermint, lavender, digestion blend 

Suva koža – cedarwood, geranium, myrrh, patchouli, sandalwood, anti-aging blend 

Preemotivnost – cypress, geranium 

Ekspresija / upravljanje emocijama / osećanja, poteškoće – focus blend, grounding blend 

Porodični obrasci – lemon, white fir 

Strah da jedete u javnosti – cardamom, wild orange, metabolic blend, restful blend 

Krivica – bergamot, coriander, geranium, lemon, white fir, cleansing blend, repellent blend, respiration blend, skin clearing blend 

Oštećenje desni – clove, myrrh, anti-aging blend 

Bespomoćnost – cedarwood, clove, ginger, tangerine, white fir, digestion blend, invigorating blend, protective blend, tension blend 

Nestrpljivost – basil, joyful blend, womens monthly blend, respiration blend, tension blend 

Intenzivni strah od dobijanja kilograma – cypress, melissa, juniper berry 

Aritmija – basil, lavender, ylang ylang 

Iritabilnost – coriander, jasmine, roman chamomile, rose, tangerine 

Usamljenost – marjoram, cedarwood, frankincense, myrrh, roman chamomile, anti-aging blend, cleansing blend, invigorating blend 

Nizak krvni pritisak – basil, cardamom, helichrysum, lavender, lime, rosemary, cellular complex blend, cleansing blend 

Nisko samopoštovanje – bergamot, cassia, grapefruit, jasmine, lemon, patchouli, rose, spearmint, tangerine, metabolic blend 

Gubitak ili izostanak menstruacije ( amenoreja ) – basil, clary sage, geranium, fennel, juniper berry, rosemary, ylang ylang, womens monthly blend 

Opsesivno – kompulzivni poremećaj – oregano, grounding blend, restful blend 

Nesinhronizovanost sa prirodnim nagonima tela – thyme, renewing blend 

Zadovoljavajuće za ljude – black pepper, cinnamon, lavender, lime, peppermint, cleansing blend 

Perfekcionizam – cypress, melissa, tangerine, grounding blend, repellent blend 

Preokupacija hranom – cypress, grapefruit, lavender, vetiver, joyful blend 

Negativna slika o sebi – bergamot, grapefruit, spearmint, metabolic blend 

Osećaj nelagodnosti i stida u sopstvenoj koži ili telu – grapefruit, patchouli, metabolic blend 

Stid – bergamot, cypress, douglas fir, frankincense, thyme, protective blend 

Osećaj srama zbog svog tela – grapefruit, pachouli, metabolic blend 

Socijalno povlačenje – cassia, cinnamon, cedarwood, frankincense, ginger, myrrh, spearmint 

Čirevi / grlo i usta – frankincense, lemon, melaleuca / tea tree, melissa, myrrh, thyme, cellular complex blend, respiration blend 

Natečene pljuvačne žlezde na obrazima – marjoram, vetiver, cleansing blend, invigorating blend, joyful blend, tension blend 

Oštećeni zubi – birch, clove, helichrysum, wintergreen, protective blend 

Problem sa spavanjem – lavender, vetiver, restful blend 

Zavisnost od forsiranja povraćanja – douglas fir, fennel, ginger, grapefruit, lavender 

Pomoć borbi sa anoreksijom 

2 kapi vetiver 

4 kapi bergamot 

Kombinujte u difuzeru u toku obroka za emocionalnu stabilnost. 

Bulimija ili anoreksija 

Uzmite 1 kap bergamot, grapefruit i digestion blenda ispod jezika svakog jutra. U difuzeru tokom celog dana koristite ulja po vašem izboru. Po želji stavite par kapi ulja u čašu vode ili kapsulu i pijte tokom dana. Izaberite cinnamon, grapefruit, melissa, patchouli, thyme, digestion blend ili metabolic blend. Kombinujte ili koristite individualno. Predlozi: 

  • Možete popiti 2 kapi cinnamon i 3 kapi grapefruit u staklenoj čaši vode 
  •  Dodajte 3 kapi patchouli i 2 kapi bergamot kao parfem na vaše zglobode i vrat 
  • Kombinujte 2 kapi cinnamon, 3 kapi melissa, 2 kapi thyme, 3 kapi metabolic blenda u kapsulu i konzumirajte 

Kontrola nad prejedanjem 

2 kapi black pepper 

2 kapi ginger 

2 kapi grapefruit 

2 kapi lemon 

2 kapi peppermint 

Nanesite na tabane ili sipajte u kapsulu i popijte pre obroka. Po želji, ista ova ulja možete koristiti i u difuzeru 

,,Ubijte“ želju i napade za slatkišima 

Prema vašoj potrebi, izaberite jedno ili više ulja: 

1 – 3 kapi basil ( u difuzeru ) 

Cinnamon ( internalno popiti ) 

Grapefruit ( stavljati u difuzer i popiti ) 

Thyme ( pijte u kapsuli ) i / ili 

Metabolic blend ( pijte u kaspuli ).