Tag - clary calm

CLARY CALM (Women’s monthly blend)

Šta je Clary Calm ? Clary Calm (Women's monthly blend) je umirujući blend za žene koji donosi harmoniju kroz uravnoteženje i stabilizaciju hormona. Ovaj blend čine sledeća ulja: Clary Sage, Lavender, Bergamot, Roman Chamomile, Cedarwood, Ylang Ylang, Geranium, Fennel, Carrot seed, Palmarosa i Vitex leaf/Berry. Zdravstvene prednosti blenda Clary Calm i predložene upotrebe Clary calm blend koristi se prilikom problema bolnih menstruacija,...